D. Mehmet Doğan: ?Millet kirli hesapları bozar."

12.1.2014 08:28:00 BilgeDede
D. Mehmet Doğan: ?Millet kirli hesapları bozar."" title=  
 


Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı D. Mehmet Doğan, Türkiye’nin son günlerde içine sokulduğu durumla ilgili bir açıklama yayınladı. Doğan açıklamasında, Türkiye’nin bir asırdır güçlükle yakaladığı istikrarı tersine çevirmeye yönelik her türlü hareketin ülkeye ve millete büyük zararlar vereceğini, bunun son bir yıl içinde gözle görülür örneklerinin ortaya çıktığını belirttikten sonra “milli iradeye karşı darbe silahını, sadece silahı olanların kullanmadığı görüldü!” dedi.
Doğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Millet iradesine karşı türlü darbeye karşı uyanık olmak ve karşı durmak zorundayız. Halk hakimiyeti, millet iradesi hiçe sayılacak, önemsizleştirilecek bir şey değildir. Hukuku operasyon aracı haline getirmek, hukukun üstünlüğünü hukukçuların tahakkümüne dönüştürmek, en önce hukuka ihanettir”.
“Türkiye’nin istikrarı, bu istikrar sayesinde sağladığı gelişmeler stratejik hesapları bozdu. Ortadoğu Arap baharından sonra İsrail’in güvenliği temelinde yeniden yapılandırılırken istikrar yerine istikrarsızlık esas alınıyor. Mısır, Suriye, Libya, Tunus, Irak istikrarsızlaştırılırken, asıl hedefin Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması olduğu görülemiyor.”
“Türkiye’nin köklü devlet tercübesi ile yüz yıl içinde bir çok badire atlattıktan sonra dünyada kendine yeni bir yer ararken bir takım engellemelerle karşı karşıya kalması şaşırtıcı değildir. Türkiye’ye karşı öne sürülen güya evrensel ilkelerin, bu ilkeleri silah olarak doğrultanlar tarafından yok sayıldığını defalarca gördük, en son Almanya örneği bu görüşü bir daha doğruladı. ‘Her yer Gezi, her yer direniş’ ise Hamburg neyin nesi?”
“Her ülkenin, kendi sistemini ayakta tutmak için adaleti gözeterek gerekli tedbirleri almak hakkı vardır. Türkiye’de hürriyetler hiç bir zaman son bir kaç yılda olduğu kadar genişlememiştir. Mevcudu bu açıdan eleştirenler bize 1930’lardan, 1960’lardan, 1980’lerden, 1990’lardan örnek vermeye kalkışıyorlar. Bu hürriyetsizlik ve adaletsizlik devirlerini temsil edenlerin bugüne ait söyleyecek sözleri, verilecek öğütleri olamaz.”
“Kendi benini, teşkilatının yararını herşeyin üstünde tutanlar kendi seçimsiz hakimiyetlerini seçimli iktidara kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu devlet anlayışı ile kabil-i telif değildir.”
“Milletin vicdanının asla kabullenemeyeceği yolsuzluğu, rüşveti öne sürerek operasyon yapanların masumiyet ve samimiyet iddialarının inandırıcı olmaktan uzak olduğu görülmüştür. Sistemin yolsuzluktan, rüşvetten arındırılması elbette herkesin, bütün milletin talebidir. Fakat hedef saptırıcı operasyonların başka büyük yolsuzluklara yol açtığı, millete ve memlekete zarar verdiği de gözden kaçırılmamalıdır.
Doğan, açıklamasının son bölümünde, vatandaşın sağduyusunun sonucu belirleyeceğini, bu toza dumana rağmen milli iradenin tecelli edeceğini belirtti. “Millet kirli hesapları bozar. Hakikat er geç ortaya çıkar” dedi.SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır