Vefatının 100. Yılında Abdülhamid Han'ı An(la)mak

13.2.2018 09:24:00 BilgeDede
Vefatının 100. Yılında Abdülhamid Han  

Türkiye Yazarlar Birliği, Eğitimciler Birliği Sendikası ve Sabahattin Zaim Üniversitesi vefatının 100. yılında ilmi bir toplantı ile Sultan 2. Abdülhamid’i anıyor.

“100 Yıl Sonra Sultan 2. Abdülhamid Han Uluslararası İlmi toplantısı” 23-24 şubat günlerinde İstanbul’da Sabahattin Zaim Üniversitesi salonlarında yapılacak.

34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876’da tahta çıkmış ve 27 Nisan 1909 tarihine kadar 33 yıl hükümdarlık yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin hem içeride hem dışarıda pek çok sorunla boğuştuğu bir dönemde tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid, 33 yıllık hükümdarlığı döneminde gerçekleştirdiği icraatlar ve uyguladığı politikalar nedeniyle mirası en çok tartışılan Osmanlı padişahlarından biri durumundadır. Devletin yıkılışını engellemeyi ve devleti yeniden güçlendirmeyi temel hedef olarak belirleyen Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı padişahlarının Tanzimat döneminden beri bürokrasi karşısında gerileyen gücünü yeniden tesis etmiş ve imparatorluğun yönetimine damgasını vurmuştur.

Sultan II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı Devleti’nin kimliğini yeniden şekillendirdiği bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Sultan II. Abdülhamid, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanların 1800’lerden itibaren Batı emperyalizminin hâkimiyetine girmesi karşısında hilafet kurumuna yeniden canlılık kazandırarak imparatorluk sınırları dışındaki Müslümanlara ulaşma gayreti içinde olmuş, diğer taraftan yürüttüğü siyasetler yoluyla imparatorluğun Müslüman tebaası ile devletin bağlarını güçlendirmeye çalışmıştır. Hilafet kurumunun hâlâ zinde ve işlevsel olduğu mesajını veren bu ittihad-ı islâm siyasetine rağmen, yaşadığı dönemin İslamcılık izafe edilen münevverleri de Sultan II. Abdülhamid karşısında kurulan muhalif saflarda yer almışlardır. Bugün hem II. Abdülhamid hem de ona şiddetle muhalefet eden Müslüman entelektüeller neredeyse aynı ideolojik çevrelerde itibar görmekte, hayır ve muhabbetle yâd edilmektedir. Bu durum, Osmanlı’nın ve aslında Müslüman siyasalının sancıları hâlâ devam eden düşüşünün vuku bulduğu sürecin şiddetli buhranına delalet etmekte ve Sultan II. Abdülhamid’in şahsında izi sürülmesi gereken tarihsel bir ikileme işaret etmektedir.

Sultan II. Abdülhamid, sadece öne çıkan ideolojik hüviyetiyle değil uygulamaya yansıyan teşkilatçı hususiyetiyle de üzerinde düşünülmeyi fazlasıyla hak eden bir şahsiyettir. Sultan II. Abdülhamid, hayata geçirdiği kapsamlı reformlarla ve kurumsal yeniliklerle Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecine yeni bir ivme kazandırmış ve bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti’nin askerî ve sivil bürokratik alt yapısının oluşumuna büyük katkılar sağlamıştır. Sultan II. Abdülhamid döneminde, bürokratik kurumların yanı sıra imparatorluğun her tarafına yayılan eğitim ve bayındırlık faaliyetleri neticesinde toplumsal yapıda da ciddi bir dönüşüm süreci yaşanmıştır. Bu bağlamda, Sultan II. Abdülhamid izlediği politikalarla günümüzde onlarca devleti kapsayan geniş bir coğrafya üzerinde önemli izler bırakan bir devlet adamı olmuştur.

Bu sempozyum, vefatının 100. yılında Sultan II. Abdülhamid dönemini siyasetten ekonomiye, dış politikadan devlet-toplum ilişkilerine, ekonomiden günlük hayata kadar geniş bir yelpazede ele almayı hedeflemektedir.

Toplantı Türkiye dışından Tunus, İran, Irak ve İngiltere’den de ilim ve fikir adamlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

2.-abdu?lhamit-bros?u?r2.jpg

2.-abdu?lhamit-bros?u?r.jpg


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır