Sezai Karakoç hakkında yazılmış önemli kitaplar

13.8.2013 10:37:00 BilgeDede
Sezai Karakoç hakkında yazılmış önemli kitaplar" title=  
 

Sezai Karakoç, yaşarken hakkında en çok kitap ve makale yazılmış sanat ve düşünce adamı unvanını da elinde bulunduruyor. Yine çok sayıda dergi Karakoç'un düşünce ve sanat görüşüyle ilgili özel sayılar yayımladı. Karakoç hakkında yazılmış önemli kitapları ve bazı özel sayıları ilk basılış tarihlerine göre kısaca tanıtmak amacıyla daha önce yazdığım bir yazıyı özellikle genç okuyuculara faydalı olacağı düşüncesiyle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle bütün okuyucularımın mübarek ramazan bayramını kutluyorum.

Sanat ve Düşünce Dünyasında Sezai Karakoç – Şakir Diclehan, Pîran Yay. 320 sf. İst. 1980: Karakoç hakkında kitap hacmindeki bu ilk çalışma, şair Diclehan'ın genç yaşta kaleme aldığı hacimli bir eserdir. Sanatını, düşüncelerini ve Karakoç'un o tarihe kadar basılmış bütün düşünce eserlerini tek tek ele alarak incelemektedir.

Sezai Karakoç'un Şiiri - Ebubekir Eroğlu, Bürde Yay. 86 sf. İstanbul, 1981: 'Diriliş Akımı' şairlerinden Ebubekir Eroğlu'nun Karakoç şiiri hakkındaki bu incelemesi iki bölüm halinde düşünülmüş 12 makaleden oluşmaktadır. Karakoç şiiri hakkındaki en yetkin eserlerin başında gelmektedir.

Doğu'nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç – Prof. Dr. Turan Karataş, Kaknüs Yay. 610 sf. İst. 1998: Eser, Turan Karataş hocanın 1994 yılında Prof. Orhan Okay'ın yönetiminde hazırladığı doktora tezidir. Edebiyat alanında sunulmuş bir tez olduğu için Karakoç'un edebî eserleri ağırlıklı olarak ve kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Kitabın sonunda (bugün için son 20 yıl eksik de olsa) kapsamlı bir bibliyografya mevcuttur ve çok kıymetlidir. Kaynak yayınlarınca gözden geçirilmiş yeni baskısı yapıldı.

Medeniyetin Dirilişi – Doç. Dr. Muhittin Bilge, Hece Yay. 144 sf. Ankara 2004:Karakoç'un 'Millet', 'Devlet' ve bilhassa 'İslam Medeniyeti' kavramlarını inceleyen eser, Muhittin Bilge'nin 1996 yılında hazırladığı yüksek lisans tezidir. Karakoç'un düşünce dünyasını çok ana hatlarıyla ve kolayca okunur bir üslupta ele alan pratik bir kitaptır. Lise öğrencileri de okuyabilir.

Leyla İle Mecnun'un İki Şairi, Fuzûlî ve Sezai Karakoç – Prof. Dr. İlhan Genç, Şule Yay. 350 sf. İst. 2005: Bu çalışma, Fuzûlî'nin Leyla ile Mecnun adlı eseriyle Sezai Karakoç'un Leyla İle Mecnun adlı eserlerini karşılaştırmalı incelemektedir. Aradaki 500 yıla rağmen geleneğin yeniden üretilmesinin bir örneği olarak Leyla İle Mecnun, Karakoç tarafından bir kere daha zirveye taşınmış ve böylece yalnız edebiyat tarihimizin değil; çağdaş edebiyatımızın da yaşayan bir şaheseri olmuştur.

Diriliş Taşları, Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar – Doç. Münire Kevser Baş, Lotus Yay. 480 sf. Ankara 2008: Eser, Prof. Ramazan Kaplan yönetiminde sunulmuş doktora tezidir. Felsefî kavramlar, sosyal ve siyasal kavramlar, dinî kavramlar ve sanata dair kavramlar ayrı ve kapsamlı bölümler halinde ele alınıp incelenmektedir. Kitap, yine edebiyat sahasında hazırlanmış bir tez olmakla birlikte Siyasal Bilgiler, Uluslararası İlişkiler veya İktisat gibi fakültelerde yapılacak incelemelerin alanını da boş bırakmayıp Karakoç'u bütüncül bir anlayışla tanıtmayı amaçlamıştır.

Eleğimsağmalarda Gök Anıtı – Ali Haydar Haksal, İnsan Yay. 152. Sf. İst. 2007:Hikayeci yazar Ali Haydar Haksal, Mevlanalar, Yunuslarla başlayıp Mehmet Âkif ve Necip Fazıl'dan günümüze uzayan bir altın zincirin son büyük halkası Sezai Karakoç'u çağımızın ufuk insanı olarak ele alıyor. Kitap, hikayeci yazar Ali Haydar Haksal'ın Karakoç üzerine yazdığı 25 yazıdan oluşuyor.

Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu – Doç. Dr. Münire Kevser Baş, İnsan Yay. 128 sf. İst. 2011: M. Kevser Baş, doktora eserinden sonra Karakoç üzerine yaptığı bu ikinci çalışmada şairin şiirindeki temel kavram, tema ve izlekleri takip ediyor. Aşk, aşkın bilinç, vahiy, ölüm, Hızır, sofra, kavis, bengisu gibi başlıklar altında ilerleyen kitap Karakoç şiirinin metafizik boyutu üzerine yapılmış en önemli çalışma durumunda.

Sezai Karakoç (Anma Kitabı) – Mehmet Çelik, Yakup Çelik, Kültür Bakanlığı Yay. 550 sf. Ankara 2010: Kültür Bakanlığı tarafından hazırlatılmış ve biri ansiklopedik büyük boy olmak üzere iki ayrı ebatta basılmış kapsamlı bir 'anma' kitabı. Hayat Çizgisi, Düşünce Mimarı Karakoç, Sanat ve Edebiyat Görüşü, Şair Karakoç, Hikâye ve Tiyatro Eserleri, Sezai Karakoç'a Şiirler ve Karakoç Bibliyografyası başlıklı 7 bölümden oluşuyor. 50 civarında şair yazar ve bilim adamının bu kitap için kaleme aldıkları yazılarını bir araya getiren kitapta, fotoğraf çektirmemesiyle bilinen Karakoç'un hiçbir yerde yayınlanmamış az sayıdaki fotoğrafına da yer veriliyor.

Sezai Karakoç'un Poetikası – Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu, Salkımsöğüt Yay. 128 sf. Erzurum 2010: Karakoç'un poetik görüşlerinin yer aldığı 'Edebiyat Yazıları' adlı üç ciltlik eserinin bir incelemesi olan kitap, daha çok öğrencilere ders notu olarak hazırlanmış intibaını veren amatör bir çalışma.

Yoktur Gölgesi Türkiye'de-Sezai Karakoç- Sıddık Akbayır, Turkuaz Kitap Yay. 260 sf. İstanbul 2012: Sıddık Akbayır'ın kitabı, Karakoç'u hayatının farklı cepheleriyle ele alıyor. Modern Türk şiirinin kurucusu olarak şairliği, dava adamlığı, kısa sürmüş memuriyeti, parti genel başkanlığı gibi bölümler dışında şiirleriyle ilgili incelemelere de yer veriliyor. Kimi çağdaşlarıyla yapılan karşılaştırmalar ise gereksiz bir ilişkilendirme çabası olarak kalıyor. Yazar, Sezai Karakoç'un çok değer verdiği üstadı Necip Fazıl'la ilgili saygısızlık sayılabilecek ifadelere de yer veriyor.

Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç'la Kırk Saat – Sempozyum Bildiriler Kitabı, Kahramanmaraş Belediyesi Yay. İst. 2006:Karakoç üzerine Kahramanmaraş Belediyesi'ce düzenlenen sempozyumda sunulan bildiriler ve makale yarışmasında dereceye giren yazılar, özenli bir kitap halinde basıldı. İstek üzerine kütüphanelere, şair ve yazarlara gönderiliyor. İstanbul Fatih Belediyesi tarafından 2010'da düzenlenen 'Düşünce ve Sanat Dünyamızda Karakoç' sempozyumunda sunulan bildiriler de kitaplaştı. Bu kitap da Fatih Belediyesinden ücretsiz temin edilebiliyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi tarafından 2012'de düzenlenen sempozyumun bildiriler kitabının da yakında basılacağını haber almış bulunuyorum.

Bir Uygarlık Tasarımı Olarak Diriliş, Hece Dergisi Karakoç Özel Sayısı- Hece Yay. 650 sf. 2. Baskı Ankara 2010: Hece dergisinin Karakoç üzerine hazırladığı bu çok önemli özel sayının gözden geçirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısı yapıldı. 100'ün üzerinde yazıya yer verilen dergide, çağımızda İslam dünyasına ve insanlığa seslenen bir büyük düşünür olarak Karakoç'un temel kavramları ve ana mesajı konu ediliyor.

Yedi İklim, Türk Edebiyatı, Kitaplık ve Ludingirra dergileri de Karakoç özel sayıları yayınlamışlardır. Karakoç hakkında henüz basılmamış çok sayıda yüksek lisans tezi de bulunmaktadır. Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Kamil Eşfak Berki, Mustafa Kirenci, Osman Bayraktar ve Necat Çavuş'un da Karakoç üzerine kitap hacminde basılmamış çalışmaları bulunmaktadır.

Bizim de önce 'Meşaleyi Tutan El' ve sonradan yeni yazıların da eklenmesiyle 'Yıldız Tutulması' adıyla yakınlarda basılan kitabımız, bir bakıma Sezai Karakoç hakkında bir çalışma kabul edilebilir. Kitabın büyük kısmı, üstad Karakoç'un fikir ve sanat eserleri etrafında yazdığım yazılardan oluşuyor.

Hayırlı bayramlar, iyi tatiller, iyi okumalar diliyorum.

Şaban Abak


Kaynak: Yeni Şafak


SOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır