Fethin Sembolü İstanbul

30.5.2013 16:00:00 BilgeDede
Fethin Sembolü İstanbul" title=  

 

 

 

 

 


FETHİN SEMBOLÜ İSTANBUL  

    İstanbul'un fethinin 560. yılını daha sevinçle kutlarken, bu kutsal fethin biz Türkler  ve İslamiyet açısında ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Şöyle ki yeni diyarlara kulaç açmak yeni topraklar fethetmek, Osmanlı imparatorluğunun dini ve siyasi anlayışına göre  dünyevi  arzulardan kaynaklanan bir olgu değildir.  Dünyanın  fethinin tek başına yetmeyeceği gibi ,  bu fetihle birlikte  ne amaca hizmet edileceği, fetih den önce gelen bir düşüncedir.  Osmanlı imparatorluğunda da asıl amaç İslama hizmettir. Sultan değil bu kutsal beldelere ve davaya hizmetçi olmaktır. 

     Müjdelenmiş askerleri ile beraber İstanbul'a  girerken o kudretli komutan. Her zaman ki gibi kibirli değildir ,fakat sevinçlidir kızıl  elmaya ulaştığı için . İstanbul'a  girmesi ile birlikte yapacağı ilk iş kalenin burçlarından yükselen ezan sesinin tüm İstanbul'a   oradan da dünyaya yankılanmasını sağlamaktı.  Ayasofya'ya doğru ilerlerken  burada kellesini koltuğunun altına almış kahraman orduların dünyevi bir amaca değil, uhrevi bir davaya hizmet ettiğini göstermek için hak olan islamın kuvveti adına , Hıristiyan aleminin gururu olan Ayasofya yı  Kilise olmaktan çıkarıp,  ezanların yükseldiği ve Kuran sesinin semaya ulaşacağı bir mabede çevirmiştir.

     Mutluluğunun ve fethinin yegane amacı da budur aslında . Hak olanı getirip batıl olanı ortadan kaldırma mücadelesidir. Sapkın Roma'nın  kalbine vurulan bu darbeyle beraber ,  davanın  ehemmiyeti de devamında hoşgörü ile gelmiştir.  

   Türk gelenek, görenek ve İslamiyet anlayışına göre  kozmopolit yapı ne kadar karışık olursa olsun, değerlere saygı duyulduğu müddetçe  her dine eşit mesafede olunacağı da bildirilmiştir.

      İstanbul sadece  araç olmuştur bu kutsal davada. Zalimin alt edildiği , mazlumların başlarının kaldırıldığı ve hakkın üstünlüğü mesajının verildiği kutsal bir araç olmuştur. Tabii ki amaçların bekası araçların yani sebeplerin de  bekasıdır. Bu yüzden İstanbul'un maddi taraflarından ziyade Fatih'in fetihdeki manevi düşünceleri ile var olduğunu bilmemiz gereklidir.  İstanbul 'a da bu gözle bakmamız gerekmektedir. İstanbul  Türklerin ve Müslümanların sembolü yani  bayrağıdır.  

 

İbrahim ÖzdemirSOSYAL MEDYA
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
12.000
Beğeni
Bilge Dede'de Yazar olabilirsiniz.

Yazar Girişi
Yazar Ol

Bilgi Paylaştıkça Çoğalır